Та дараах тохиолдлуудад тэнхлэг тохиргоо хийлгэх шаардлагатай

1. Таны автомашины жолооны хүрд тэгш бус болсон байх.
2. Тэгш зам дээр жолооны хүрд суллахад автомашин шулуун явахгүй байх.
3. Дугуйны хээ хэвийн бус элэгдэх. Үүнд дугуйны гадна тал болон дотор талын хээ огцом элэгдэх