Хэт Моторс ХХК
Ажлын байр

Сонгон шалгаруулалт

I    Анкет бөглөх /Энд дарж татаж авна уу!/

II   Анхан шатны ярилцлага

III  Дэлгэрэнгүй ярилцлага /мэргэжил, ур чадварын/

IV Шийдвэр гаргах /Ажил горилогчдыг холбогдох ажилтнуудын зөвшилцлөөр ажилд авах эсэх шийдвэр гаргах/