Мэдээ Мэдээлэл

Find the latest new car, truck, SUV and hybrid incentiveslers in your region.

2014 оны 06-р сарын 24

Find the latest new car, truck, SUV and hybrid incentives, rebates, deals and special offers available at local participating Toyota dealers in your region.Find the latest new car, truck, SUV and hybrid incentives, rebates, deals and special offers available at local participating Toyota dealers in your region.Find the latest new car, truck, SUV and hybrid incentives, rebates, deals and special offers available at local participating Toyota dealers in your region.Find the latest new car, truck, SUV and hybrid incentives, rebates, deals and special offers available at local participating Toyota dealers in your region.Find the latest new car, truck, SUV and hybrid incentives, rebates, deals and special offers available at local participating Toyota dealers in your region.

Бидний давуу тал

Баталгаат хугацаа

3 жил эсвэл 100,000 км
/Аль түрүүлж дуусгавар болсноор/

Үнэгүй урсгал үйлчилгээ

3 удаа/дизель автомашинд 4 удаа/

Сэлбэг - 5%-ийн хөнгөлөлт

3 жилийн хугацаанд

Сервис- 10%-ийн хөнгөлөлт

3 жилийн хугацаанд