Хэт Моторс ХХК
Ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр

Таны өргөдлийг Хэт Моторс ХХК-ийн төв оффист хүлээн авах эсвэл hr@khetmotors.mn хаяг руу илгээнэ үү.

 

2013/10/30

Цахилгааны мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажил үүрэг гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

    Ажилд орох анкет бөглөх /Ажилд орохыг хүсэгчдийн өргөдлийн маягтыг... энд дарж татаж авна уу./
    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
    Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
    1 хувь цээж зураг (Сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг)

2013/10/30

Цахилгааны мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажил үүрэг гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

    Ажилд орох анкет бөглөх /Ажилд орохыг хүсэгчдийн өргөдлийн маягтыг... энд дарж татаж авна уу./
    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
    Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
    1 хувь цээж зураг (Сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг)

2013/10/30

Цахилгааны мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажил үүрэг гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

    Ажилд орох анкет бөглөх /Ажилд орохыг хүсэгчдийн өргөдлийн маягтыг... энд дарж татаж авна уу./
    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
    Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
    1 хувь цээж зураг (Сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг)

2013/10/30

Цахилгааны мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажил үүрэг гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

    Ажилд орох анкет бөглөх /Ажилд орохыг хүсэгчдийн өргөдлийн маягтыг... энд дарж татаж авна уу./
    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
    Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
    1 хувь цээж зураг (Сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг)

2013/10/30

Цахилгааны мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажил үүрэг гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

    Ажилд орох анкет бөглөх /Ажилд орохыг хүсэгчдийн өргөдлийн маягтыг... энд дарж татаж авна уу./
    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
    Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
    1 хувь цээж зураг (Сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг)

2013/10/30

Цахилгааны мэргэжлээр их дээд сургууль төгссөн
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой хугацаанд ажил үүрэг гүйцэтгэж байсан бол давуу тал болно.

Бүрдүүлэх материал:

    Ажилд орох анкет бөглөх /Ажилд орохыг хүсэгчдийн өргөдлийн маягтыг... энд дарж татаж авна уу./
    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
    Их, дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт
    1 хувь цээж зураг (Сүүлийн 3 сард авахуулсан зураг)