Хэт Моторс ХХК
Бидний тухай

Эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хэрэглэгч харилцагчидаа эрхэмлэн дээдэлж чанартай бүтээгдэхүүн, найдвартай үйлчилгээг үзүүлэн салбартаа тэргүүлэгч компани болохыг эрмэлзэнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • Хэрэглэгч, харилцагч
  • Ажилтан, албан хаагч
  • Шударга ёс зүй
  • Компанийн засаглал
  • Бүтээлч сэтгэлгээ